mardi 25 septembre 2007

petition traduite en espagnom
PROU REPRESSIÓ ! PER L’ALLIBERAMENT DE TOTS ELS DETINGUTS POLÍTICS DEL MARROC ! COL.LECTIU 12 JULIOL 2007

L’INSAD (Instància nacional de solidaritat amb els detinguts d’opinió) és un marc unitari de l’esquerra social i política contra l’onada de repressió que s’ha manifestat recentment al Marroc. Des d’ella s’impulsa, entre d’altres iniciatives, una campanya militant per recollir un milió de signatures exigint l’alliberament dels militants arrestats i condemnats. En una conferència de premsa, l’INSAD va fer una crida per una solidaritat internacional activa i contínua. Una crida a la solidaritat internacional a la qual ESSF desitja associar-se plenament.
L’1 de maig, manifestants d’Agadir i de Ksar el Kebir, sobretot, van ser detinguts, torturats , inculpats i condemnats a dures penes de presó (dos i tres anys) per haver cridat eslògans « atemptant contra els valors sagrats del Regne », el que constitueix una violació patent del dret a la llibertat d’expressió i d’opinió.
A Beni Mellal, uns manifestants van ser arrestats després de la celebració d’una concentració pacífica de solidaritat amb els detinguts de l’1 de maig, i van ser inculpats pels mateixos delictes. Si alguns han estat absolts, d’altres s’han vist sorpresos per dures multes o condemnes de presó. Aquest és el cas de Bougrine, militant fundador de l’AMDH, de 72 anys, que ja va passar 18 anys a les presons de Hassan II i del seu pare Mohamed V. Bougrine constitueix tot un símbol de la continuïtat de la repressió que s’ha exercit sota el « regne dels tres reis » des de l’independència el 1956.
A Rabat, l’INSAD, que reuneix diverses associacions, sindicats i organitzacions democràtiques, va fer una crida per realitzar una concentració de solidaritat. Les forces de l’ordre van carregar contre els manifestants amb una violència desproporcionada. La solidaritat ha esdevingut un delicte. Colpejades, trepitjades, prop d’una trentena de persones van haver de ser hospitalitzades, entre les quals es comptava la nova presidenta de l’Associació Marroquina de Drets Humans, Khadija Ryadi. Aquesta intervenció policial va ser dirigida pel general Lâanigri, un dels principals responsables de les violacions dels drets humans, de la tortura erigida en sistema i de les desaparicions sota el regne de Hassan II, i encara en actiu.
Aquesta escalada repressiva desmenteix el discurs oficial sobre la constucció d’un estat de dret o amb avenços democràtics. Al reactivar les condemnes per atemptat contra els valors sagrats, es rememoren els judicis expeditius dels famosos « anys de plom ». Condemnes d’aquest tipus pretenen desanimar el combat de les forces democràtiques, dels moviments socials i dels ciutadans per una plena llibertat d’expressió i per la defensa dels drets socials i democràtics. L’AMDH recorda que « la repressió s’abat sobre els aturats, els treballadors, els funcionaris, els discapacitats i els defensors dels drets humans en un moment en el que aquells que saquegen els béns públics o cometen crims econòmics i polítics gaudeixen d’impunitat ». L’objectiu de tot plegat és combatre les lluites per un Marroc democràtic basat en la justícia social. No ho acceptarem i presentem la nostra solidaritat als moviments de resistència, democràtics i socials. Per això, exigim l’alliberament sense condicions de tots els presoners d’opinió, l’anul.lació dels seus judicis i l’aturada de la repressió del poder al Marroc.
PETICIÖ
Per l’alliberament dels detinguts d’opinió al Marroc ! Per l’aturada de la repressió de les resistències socials i democràtiques ! Fem arribar el nostre support als militants i adherents dels moviments socials, sindicals i democràtics, arrestats i inculpats per « atemptat contra els valors sagrats del Regne » després de les manifestacions de l’1 de maig o per haver manifestat simplement la seva solidaritat. Exigim el seu alliberament immediat i incondicional, l’anul.lació dels seus judicis així com el respecte integral del dret a l’expressió, a l’organització i a la manifestació. Ens solidaritzem amb aquells que lluiten per un Marroc democràtic i de la justícia social i exigim l’aturada de tota forma de repressió.
NOM I COGNOMS
PROFESSIÓ
ASSOCIACIÓ/PARTIT/SINDICAT
PAÍS
Envieu les vostres signatures per signar aquesta crida a : insadmai@mail.com
També podeu enviar faxos a les autoritats marroquines :
Primer Ministre : 0021237786656
Ministre de l’Interior : 0021237762056
Ministre de Justícia : 0021237765257 (email : alaoui@justice.gov.ma)
No oblideu enviar una còpia dels fax a : insadmai@gmail.com
¡BASTA DE REPRESIÓN! ¡POR LA LIBERACIÓN DE TODOS LOS DETENIDOS POLÍTICOS EN MARRUECOS! COLECTIVO 12 JULIO 2007
El INSAD (Instancia nacional de solidaridad con los detenidos de opinión) es un marco unitario de la izquierda social y política contra la oleada de represión que se ha manifestado recientemente en Marruecos. El INSAD impulsa, entre otras iniciativas, una campaña militante para recoger un millón de firmas exigiendo la liberación de los militantes detenidos y condenados. En una conferencia de prensa apeló a una solidaridad internacional activa y continua. Un llamamiento a la solidaridad internacional a la cual ESSF desea asociarse plenamente.
El 1 de mayo, unos manifestantes de Agadir y de Ksar el Kebir, sobre todo, fueron detenidos, torturados, inculpados y condenados a duras penas de cárcel (dos y tres años) por haber cantado eslóganes « atentando contra los valores sagrados del Reino », lo que constituye una violación patente del derecho a la libertad de opinión y de expresión.
En Beni Mellal, unos manifestantes fueron detenidos después de la celebración de una concentración pacífica de solidaridad con los condenados del 1 de mayo y acusados de los mismos delitos. Si algunos fueron indultados, otros fueron condenados a duras multas o a la cárcel. Éste es el caso de Bougrine, de 72 años, militante fundador de la AMDH, que ya pasó 18 años en las cárceles de Hasán II y de su padre Mohamed V. Bougrine es todo símbolo de la continuidad de la represión que se ha ejercido bajo el « reino de los tres reyes » desde la independencia en 1956.
En Rabat, el INSAD, que reúne a varias asociaciones, sindicatos y organizaciones democráticas, organizó una concentración de solidaridad. Las fuerzas del orden cargaron contra los manifestantes con una violencia inaudita. La solidaridad se ha convertido en un delito. Golpeadas, pisoteadas, cerca de una treintena de personas tuvieron que ser hospitalizadas, entre ellas la nueva presidenta de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, Khadija Ryadi. Esta intervención policial estuvo dirigida por el general Laanigri,, uno de los principales responsables de las violaciones de los derechos humanos, de la tortura erigida en sistema y de las desapariciones bajo el reino de Hasan II, todavía en activo.
Esta escalada represiva desmiente el discurso oficial sobre la construcción de un estado de derecho o con avances democráticos. La reactivación de la condena por atentado contra los valores sagrados recuerda los juicios expeditivos de los famosos « años de plomo ». Condenas de este tipo pretenden desanimar el combate de las fuerzas democráticas, de los movimientos sociales y de los ciudadanos por una plena libertad de expresión y la defensa de sus derechos sociales y democráticos. La AMDH recuerda que « la represión se abate sobre los parados, los trabajadores, los funcionarios, los discapacitados y los defensores de los derechos humanos en un momento en el que los que saquean los bienes públicos o cometen crímenes políticos y económicos gozan de impunidad ». El objetivo es combatir las luchas por un Marruecos democrático basado en la justicia social. No lo aceptaremos y presentamos toda nuestra solidaridad a los movimientos de resistencias, democráticos y sociales. Por eso, exigimos la liberación sin condiciones de todos los prisioneros de opinión, la anulación de sus juicios y el paro de la represión del poder en Marruecos.
PETICIÓN
¡Por la liberación de los prisioneros de opinión en Marruecos! ¡Por el paro de la represión contra las resistencias sociales y democráticas! Presentamos nuestro apoyo a los militantes y adherentes de los movimientos sociales, sindicales y democráticos detenidos e inculpados por « atentado contra los valores sagrados del Reino » después de las manifestaciones del 1 de mayo o por haber manifestado simplemente su solidaridad. Exigimos su liberación inmediata e incondicional, la anulación de sus juicios así como el respeto integral del derecho de expresión, organización y manifestación. Nos solidarizamos con los que luchan por un Marruecos democrático y de la justicia social y exigimos el paro de toda forma de represión.
NOMBRE Y APELLIDOS
PROFESIÓN
ASOCIACIÓN/PARTIDO/SINDICATO
PAIS
Enviad vuestras firmas para firmar esta petición a: insadmai@mail.com
También podéis enviar faxes a las autoridades marroquíes:
Primer Ministro : 0021237786656
Ministro del Interior : 0021237762056
Ministro de Justicia : 0021237765257 (email : alaoui@justice.gov.ma)
No olvidéis enviar una copia de los faxes a : insadmai@gmail.com

dimanche 23 septembre 2007

sud-rail/solidaire

Sud-Rail
Voici, ci-dessous, copie du courrier adressé ce jour par la fédération SUD-Rail aux ministres marocains concernés, en réponse à l’appel lancé par Attac Maroc.
Sud-Rail Fédération des syndicats de travailleurs du rail 17 boulevard de la libération – 93200 – Saint Denis Tel 01 42 43 35 75 - Fax 01 42 43 36 67 federation-sudrail@wanadoo.fr www.sudrail.org

Monsieur Driss Jettou, Premier Ministre du Maroc, courrier@pm.gov.ma
Monsieur Chakib Benmoussa, Ministre de l’Intérieur du Maroc courrier@mi.gov.ma
Monsieur Mohamed Bouzoubaa, Ministre de la Justice du Maroc courrier@mj.gov.ma
Le 10 août 2007,

Messieurs,
La fédération des syndicats SUD-Rail a pris connaissance de la condamnation de nos camarades Yousfi Mohamed et Aji Abderahmane à un an de prison ferme pour délit de solidarité !
Yousfi Mohamed (secrétaire général du groupe local d’ATTAC de Beni Mellal) et Aji Abderahmane, ont été condamnés à un an de prison ferme et 500 DH d’amende. Ces condamnations s’inscrivent dans un processus répressif qui touche d’autres militants de la liberté, notamment de l’AMDH et de l’ANDCM.
Ce procès faisait suite à un sit-in de solidarité organisé dans plusieurs villes du Maroc, dont la ville de Beni Mellal, par les comités de solidarité avec les détenus du 1er mai 2007, eux-mêmes condamnés à de lourdes peines allant de deux à trois ans de prison ferme. Dans leur cas également, les peines ont été alourdies par la Cour d’appel de Ksar el Kébir et commuées en peines de deux à quatre ans de prison.
La fédération syndicale SUD-Rail, membre de l’union syndicale Solidaires) porte les valeurs du syndicalisme, et notamment l’internationalisme, la solidarité, les luttes contre l’injustice.
C’est au nom de ces principes que nous nous adressons à vous, pour protester contre cette répression, pour vous faire savoir le soutien international apporté aux emprisonnés, pour exiger leur libération.
Ces condamnations, la répression contre les mineurs en grève depuis cinq semaines à Jbel Aouam, les procès intentés contre plusieurs journaux indépendants, et leurs directeurs, … tout cela n’est pas acceptable … et nous ne l’acceptons pas et ferons connaître largement cette situation antidémocratique.
Libération immédiate et inconditionnelle de tous les militants arrêtés et arrêt de toute poursuite pour délit d’opinion et de solidarité !
Pour la fédération des syndicats SUD-Rail (Solidaires) : Christian Mahieux Emmanuelle Bigot Frédéric Michel
Sud-Rail

vendredi 21 septembre 2007

solidarite maroc05:communiqué

Solidarité Maroc 05
E’changeons le Monde
17 rue J. Eymar
05000 GAP
France
solidarite.maroc.05@tele2.fr
Communiqué de Solidarité Maroc 05
Répression et mépris des droits de l’Homme au Maroc
La démocratie en trompe-l’œil du Maroc peut encore faire illusion sur la scène internationale, mais le peuple marocain n’est plus dupe. Il l’a prouvé par une abstention massive lors des récentes élections législatives du 7 septembre 2007. (57% d’abstention)
Loin de tenir compte de ce désaveu, les autorités du pays continuent à restreindre le pouvoir d’achat de la population dont une bonne partie vit sous le seuil de pauvreté ( hausses de prix du pain et de l’huile dès le lendemain du scrutin) et à réprimer ceux qui ne demandent qu’à vivre dignement de leur travail. Ainsi, le 10 septembre, les forces de l’ordre sont intervenues une nouvelle fois contre les mineurs de Jbel Aouam, en grève depuis le 4 juillet pour protester contre la précarisation de leur statut et des conditions de travail quasi-esclavagistes. Une trentaine d’arrestations, nombreux blessés, dont 3 dans un état grave.
Le 10 septembre également, « cherchant probablement à profiter de l'attentisme ambiant quant à la désignation d'un nouveau gouvernement » selon l’Association marocaine pour le Contrat Mondial de l’Eau (ACME), la société euro-africaine des eaux a relancé le scandaleux projet d’embouteillage de l’eau de la source de Ben S’min, avec le consentement des autorités du pays. Une source qui fait vivre 3000 personnes et permet d’élever 5000 ovins. Ce projet avait pourtant semblé suspendu en raison de la forte mobilisation des habitants et de la solidarité internationale dont ils ont bénéficié.
Solidarité Maroc 05 s’associe aux associations de défense de droits de l’Homme qui dénoncent la politique particulièrement répressive de ces derniers mois, les arrestations, le projet de confiscation de l’eau par un promoteur privé et les conditions de vie de plus en plus précaire de la population. L’association exprime sa solidarité avec toutes les victimes de ce système.
Solidarité Maroc 05
17.09.07

vendredi 7 septembre 2007

constitution d'un comité international pour la liberation des detenus du 1mai


Montreuil, le 6 septembre 2007

Un comité international de soutien.. et pour exiger la libération des détenus du 1 mai , composé de personnalités, est en constitution. A ce jour l’ont rejoint :

Albert Michael (Ecrivain, journaliste, USA)Angéli Verveine (Sud PTT, Attac France) Azam Geneviève (Economiste, Attac France)Bricmont Jean (Universitaire, Ecrivain, Belgique)Catusse Myriam (Universitaire, Liban)Cherfi Magyd (Chanteur, France) Chomsky Noam (Linguiste, Philosophe, USA)Delepouve Marc (FSU, Secrétaire général d’Attac France) Diara Sekou (CAD, Mali)Ferjani Chérif (Universitaire, Tunisie)Georg
Un comité international de soutien, composé de personnalités, est en constitution. A ce jour l’ont rejoint :
Albert Michael (Ecrivain, journaliste, USA)Angéli Verveine (Sud PTT, Attac France) Azam Geneviève (Economiste, Attac France)Bricmont Jean (Universitaire, Ecrivain, Belgique)Catusse Myriam (Universitaire, Liban)Cherfi Magyd (Chanteur, France) Chomsky Noam (Linguiste, Philosophe, USA)Delepouve Marc (FSU, Secrétaire général d’Attac France) Diara Sekou (CAD, Mali)Ferjani Chérif (Universitaire, Tunisie)George Susan (Ecrivaine, Board Chair of Transnational Institute)Giegold Sven (Attac Allemagne) Gunsser Conni (Conseil de réfugiés de Hambourg et de Pro Asyl, Allemagne)Harribey Jean-Marie (Economiste, Co-Président d’Attac France)Husson Michel (Universitaire, Ecrivain, France)Jacquard Albert (Généticien, Ecrivain, France)Jamaï Abderrahim (Avocat, Maroc)Katz Claudio (Universitaire, Argentine)Khalfa Pierre (Solidaires, Attac France) Khiari Sadri (Politologue, France)Langlois Bernard (Fondateur de Politis et d’Attac France) Massiah Gustave (Cédétim, Attac France)Meynier Gilbert (Historien, Professeur émérite, France)Nzuzi Victor (CADTM, Congo)Papy Claire (Géographe, Attac France) Papy François (Agronome, France)Passet René (Economiste, Professeur Emérite, France)Perrault Gilles (Ecrivain, France)Plihon Dominique (Economiste, Président du CS d’Attac France)Proton Florence (Secrétaire générale d’Attac Suisse) Ravenel Bernard (Historien, France)Rousset Pierre (Association Europe Solidaire) Serfati Claude (Universitaire, Ecrivain, France)Testart Jacques (Chercheur à l’INSERM)Trouvé Aurélie (Economiste, Co-Présidente d’Attac France)Zinn Howard (Historien, Ecrivain, USA)
e Susan (Ecrivaine, Board Chair of Transnational Institute)Giegold Sven (Attac Allemagne) Gunsser Conni (Conseil de réfugiés de Hambourg et de Pro Asyl, Allemagne)Harribey Jean-Marie (Economiste, Co-Président d’Attac France)Husson Michel (Universitaire, Ecrivain, France)Jacquard Albert (Généticien, Ecrivain, France)Jamaï Abderrahim (Avocat, Maroc)Katz Claudio (Universitaire, Argentine)Khalfa Pierre (Solidaires, Attac France) Khiari Sadri (Politologue, France)Langlois Bernard (Fondateur de Politis et d’Attac France) Massiah Gustave (Cédétim, Attac France)Meynier Gilbert (Historien, Professeur émérite, France)Nzuzi Victor (CADTM, Congo)Papy Claire (Géographe, Attac France) Papy François (Agronome, France)Passet René (Economiste, Professeur Emérite, France)Perrault Gilles (Ecrivain, France)Plihon Dominique (Economiste, Président du CS d’Attac France)Proton Florence (Secrétaire générale d’Attac Suisse) Ravenel Bernard (Historien, France)Rousset Pierre (Association Europe Solidaire) Serfati Claude (Universitaire, Ecrivain, France)Testart Jacques (Chercheur à l’INSERM)Trouvé Aurélie (Economiste, Co-Présidente d’Attac France)Zinn Howard (Historien, Ecrivain, USA)

http://france.attac.org/spip.php?article7413

dimanche 2 septembre 2007

l'AMDH organise un meeting de solidaritédes teles espagnole et libanaise couvrent le meeting
les photos es detenus ornant le lieu du meeting/UMT
qqs photos du meeting de rabat

attac france appelle à un rassemblement devant l'ambasade et les consulats du maroc le 8 septembre

http://www.france.attac.org/spip.php?article7366

8 septembre : Appel à rassemblement devant l'Ambassade et les Consulats du Maroc
article publié le 26/08/2007auteur-e(s) : Attac France
La répression s’abat à nouveau sur le peuple marocain, rappelant les sinistres années du règne de Hassan II. Lors d’une récente allocution, le roi Mohamed VI vantait pourtant les « acquis démocratiques » de son pays.
Or, depuis le 1er mai 2007, les arrestations et les condamnations se multiplient, preuve qu’il y a loin des paroles à la réalité des faits. La liberté d’expression n’existe toujours pas, dans un même pays où toute revendication est interdite dès lors qu’elle met en cause l’autorité royale.
Suite aux arrestations du 1er mai, Attac France a demandé à rencontrer l’Ambassadeur du Maroc en France. Nous n’avons reçu à ce jour aucune réponse, tandis que les condamnations de militants sont chaque fois alourdis par les Cours d’appel.
Le 7 septembre prochain, auront lieu les élections législatives marocaines. C’est l’occasion de réaffirmer notre exigence de libération de tous les détenus politiques et l’annulation des poursuites judiciaires contre les manifestants [1].
Nous vous invitons à nous rejoindre au lendemain des élections, et à manifester le samedi 8 septembre à 15h devant l’ambassade du Maroc, 5, rue Le Tasse, 75016 Paris ; et les divers consulats en France.
Vous trouverez à l’adresse : http://www.france.attac.org/IMG/pdf/Petition_Maroc.pdf une pétition à signer et à faire circuler le plus rapidement possible afin de la déposer à l’ambassade du Maroc le 8 septembre. Cette pétition est à renvoyer au siège d’Attac France, 66-72 rue Marceau, 93100 Montreuil-sous-Bois.
Attac France,Toulouse, le 26 août 2007

[1] Mohamed Yousfi , membre d’ATTAC Maroc, secrétaire général du groupe local de Beni Mellal a été condamné en appel à 1 an de prison ferme avec Abderrahmane Aji, Abass Abassi, Mohamed Fadel, Timor Aziz, Amrar Ismail, Nabid Cherki, Brahim Ahensal, Abdelkbir Rabaoui et Mohamed Bougrine, âgé de 72 ans, condamné en appel à trois ans de prison. Tous sont membres de l’AMDH. Mais aussi : à Agadir, El Mehdi El Berbouchi, dix-neuf ans, syndicaliste ouvrier agricole et Abderrahim Karrad, vingt-cinq ans, ont été condamnés à 2 ans de prison ferme et 10.000 dirhams d’amende. Cinq militants (membres de l’AMDH et de l’ANDCM) de Ksar El-Kebir ont été condamnés en appel à 4 ans de prison ferme.
[1] Mohamed Yousfi , membre d’ATTAC Maroc, secrétaire général du groupe local de Beni Mellal a été condamné en appel à 1 an de prison ferme avec Abderrahmane Aji, Abass Abassi, Mohamed Fadel, Timor Aziz, Amrar Ismail, Nabid Cherki, Brahim Ahensal, Abdelkbir Rabaoui et Mohamed Bougrine, âgé de 72 ans, condamné en appel à trois ans de prison. Tous sont membres de l’AMDH. Mais aussi : à Agadir, El Mehdi El Berbouchi, dix-neuf ans, syndicaliste ouvrier agricole et Abderrahim Karrad, vingt-cinq ans, ont été condamnés à 2 ans de prison ferme et 10.000 dirhams d’amende. Cinq militants (membres de l’AMDH et de l’ANDCM) de Ksar El-Kebir ont été condamnés en appel à 4 ans de prison ferme.

attac france appelle à un rassemblement devant l'ambasade et les consulats du maroc le 8 septembre

http://www.france.attac.org/spip.php?article7366

8 septembre : Appel à rassemblement devant l'Ambassade et les Consulats du Maroc
article publié le 26/08/2007auteur-e(s) : Attac France
La répression s’abat à nouveau sur le peuple marocain, rappelant les sinistres années du règne de Hassan II. Lors d’une récente allocution, le roi Mohamed VI vantait pourtant les « acquis démocratiques » de son pays.
Or, depuis le 1er mai 2007, les arrestations et les condamnations se multiplient, preuve qu’il y a loin des paroles à la réalité des faits. La liberté d’expression n’existe toujours pas, dans un même pays où toute revendication est interdite dès lors qu’elle met en cause l’autorité royale.
Suite aux arrestations du 1er mai, Attac France a demandé à rencontrer l’Ambassadeur du Maroc en France. Nous n’avons reçu à ce jour aucune réponse, tandis que les condamnations de militants sont chaque fois alourdis par les Cours d’appel.
Le 7 septembre prochain, auront lieu les élections législatives marocaines. C’est l’occasion de réaffirmer notre exigence de libération de tous les détenus politiques et l’annulation des poursuites judiciaires contre les manifestants [1
\u003c/a\>].\u003c/div\> \u003cdiv\>Nous vous invitons à nous rejoindre au lendemain des élections, et à manifester le samedi 8 septembre à 15h devant l’ambassade du Maroc, 5, rue Le Tasse, 75016 Paris ; et les divers consulats en France.\u003c/div\> \u003cdiv\>Vous trouverez à l’adresse : \u003cbr\>\u003ca href\u003d\"http://www.france.attac.org/IMG/pdf/Petition_Maroc.pdf\" target\u003d\"_blank\" onclick\u003d\"return top.js.OpenExtLink(window,event,this)\"\>\u003cstrong\>\u003cfont color\u003d\"#730606\"\>http://www.france.attac.org/IMG/pdf/Petition_Maroc.pdf\u003c/font\>\u003c/strong\>\u003c/a\> une pétition à signer et à faire circuler le plus rapidement possible afin de la déposer à l’ambassade du\n Maroc le 8 septembre. Cette pétition est à renvoyer au siège d’Attac France, 66-72 rue Marceau, 93100 Montreuil-sous-Bois.\u003c/div\> \u003cdiv\>Attac France,\u003cbr\>Toulouse, le 26 août 2007\u003c/div\> \u003cdl\> \u003cdt\>\u003ca title\u003d\"PDF - 11.4 ko\" href\u003d\"http://www.france.attac.org/IMG/pdf/Petition_Maroc.pdf\" type\u003d\"application/pdf\" target\u003d\"_blank\" onclick\u003d\"return top.js.OpenExtLink(window,event,this)\"\>\u003c/a\> \u003c/dt\> \u003cdiv\> \u003cdiv\>\u003c/div\>[\u003ca title\u003d\"Notes 1\" href\u003d\"http://www.france.attac.org/spip.php?article7366#nh1\" name\u003d\"114c8281dc4995e7_nb1\" target\u003d\"_blank\" onclick\u003d\"return top.js.OpenExtLink(window,event,this)\"\>1\u003c/a\>] Mohamed Yousfi , membre d’ATTAC Maroc, secrétaire général du groupe local de Beni Mellal a été condamné en appel à 1 an de prison ferme avec Abderrahmane Aji, Abass Abassi, Mohamed Fadel, Timor Aziz, Amrar Ismail, Nabid Cherki, Brahim Ahensal, Abdelkbir Rabaoui et Mohamed Bougrine, âgé de 72 ans, condamné en appel à trois ans de prison. Tous sont membres de\n l’AMDH. Mais aussi : à Agadir, El Mehdi El Berbouchi, dix-neuf ans, syndicaliste ouvrier agricole et Abderrahim Karrad, vingt-cinq ans, ont été condamnés à 2 ans de prison ferme et 10.000 dirhams d’amende. Cinq militants (membres de l’AMDH et de l’ANDCM) de Ksar El-Kebir ont été condamnés en appel à 4 ans de prison ferme.\u003c/div\>\u003c/dl\>\u003c/div\> \u003cdiv\> \u003cdiv\>[\u003ca title\u003d\"Notes 1\" href\u003d\"http://www.france.attac.org/spip.php?article7366#nh1\" name\u003d\"114c8281dc4995e7_nb1\" target\u003d\"_blank\" onclick\u003d\"return top.js.OpenExtLink(window,event,this)\"\>",1]
);
//-->
].
Nous vous invitons à nous rejoindre au lendemain des élections, et à manifester le samedi 8 septembre à 15h devant l’ambassade du Maroc, 5, rue Le Tasse, 75016 Paris ; et les divers consulats en France.
Vous trouverez à l’adresse : http://www.france.attac.org/IMG/pdf/Petition_Maroc.pdf une pétition à signer et à faire circuler le plus rapidement possible afin de la déposer à l’ambassade du Maroc le 8 septembre. Cette pétition est à renvoyer au siège d’Attac France, 66-72 rue Marceau, 93100 Montreuil-sous-Bois.
Attac France,Toulouse, le 26 août 2007

[1] Mohamed Yousfi , membre d’ATTAC Maroc, secrétaire général du groupe local de Beni Mellal a été condamné en appel à 1 an de prison ferme avec Abderrahmane Aji, Abass Abassi, Mohamed Fadel, Timor Aziz, Amrar Ismail, Nabid Cherki, Brahim Ahensal, Abdelkbir Rabaoui et Mohamed Bougrine, âgé de 72 ans, condamné en appel à trois ans de prison. Tous sont membres de l’AMDH. Mais aussi : à Agadir, El Mehdi El Berbouchi, dix-neuf ans, syndicaliste ouvrier agricole et Abderrahim Karrad, vingt-cinq ans, ont été condamnés à 2 ans de prison ferme et 10.000 dirhams d’amende. Cinq militants (membres de l’AMDH et de l’ANDCM) de Ksar El-Kebir ont été condamnés en appel à 4 ans de prison ferme.
[
] Mohamed Yousfi , membre d’ATTAC Maroc, secrétaire général du groupe local de Beni Mellal a été condamné en appel à 1 an de prison ferme avec Abderrahmane Aji, Abass Abassi, Mohamed Fadel, Timor Aziz, Amrar Ismail, Nabid Cherki, Brahim Ahensal, Abdelkbir Rabaoui et Mohamed Bougrine, âgé de 72 ans, condamné en appel à trois ans de prison. Tous sont membres de l’AMDH. Mais aussi : à Agadir, El Mehdi El Berbouchi, dix-neuf ans, syndicaliste ouvrier\n agricole et Abderrahim Karrad, vingt-cinq ans, ont été condamnés à 2 ans de prison ferme et 10.000 dirhams d’amende. Cinq militants (membres de l’AMDH et de l’ANDCM) de Ksar El-Kebir ont été condamnés en appel à 4 ans de prison ferme.\u003c/div\>\u003c/div\>\u003cp\> \n\n\n\n \u003chr size\u003d\"1\"\> \nNe gardez plus qu'une seule adresse mail ! \u003ca href\u003d\"http://www.trueswitch.com/yahoo-fr/\" target\u003d\"_blank\" onclick\u003d\"return top.js.OpenExtLink(window,event,this)\"\>Copiez vos mails\u003c/a\> vers Yahoo! Mail \u003c/p\>\n \u003c/p\>\u003c/div\> \n\n \n \u003cspan width\u003d\"1\" style\u003d\"color:white\"\>__._,_.___\u003c/span\>\n \n \u003cdiv\>\n \u003cspan\>\n \u003ca href\u003d\"http://fr.groups.yahoo.com/group/PAD_MAROC/message/22180;_ylc\u003dX3oDMTM3NWJzbmlpBF9TAzk3NDkwNDY4BGdycElkAzE1NDM1MzcxBGdycHNwSWQDMjEyMzgwMjE3NARtc2dJZAMyMjE4MARzZWMDZnRyBHNsawN2dHBjBHN0aW1lAzExODg3NjkwMTkEdHBjSWQDMjIxODA-\" target\u003d\"_blank\" onclick\u003d\"return top.js.OpenExtLink(window,event,this)\"\>\n Toute la discussion \u003c/a\> (\u003cspan\>1\u003c/span\>)\n \u003c/span\>\n \u003ca href\u003d\"http://fr.groups.yahoo.com/group/PAD_MAROC/post;_ylc\u003dX3oDMTJyY2EzZnBoBF9TAzk3NDkwNDY4BGdycElkAzE1NDM1MzcxBGdycHNwSWQDMjEyMzgwMjE3NARtc2dJZAMyMjE4MARzZWMDZnRyBHNsawNycGx5BHN0aW1lAzExODg3NjkwMTk-?act\u003dreply&messageNum\u003d22180\" target\u003d\"_blank\" onclick\u003d\"return top.js.OpenExtLink(window,event,this)\"\>\n \u003cspan\>\n Répondre \u003c/span\> (en mode Web)\n \u003c/a\> \n \u003ca href\u003d\"http://fr.groups.yahoo.com/group/PAD_MAROC/post;_ylc\u003dX3oDMTJmYnVhbTc0BF9TAzk3NDkwNDY4BGdycElkAzE1NDM1MzcxBGdycHNwSWQDMjEyMzgwMjE3NARzZWMDZnRyBHNsawNudHBjBHN0aW1lAzExODg3NjkwMTk-\" target\u003d\"_blank\" onclick\u003d\"return top.js.OpenExtLink(window,event,this)\"\>",1]
);
//-->
1
] Mohamed Yousfi , membre d’ATTAC Maroc, secrétaire général du groupe local de Beni Mellal a été condamné en appel à 1 an de prison ferme avec Abderrahmane Aji, Abass Abassi, Mohamed Fadel, Timor Aziz, Amrar Ismail, Nabid Cherki, Brahim Ahensal, Abdelkbir Rabaoui et Mohamed Bougrine, âgé de 72 ans, condamné en appel à trois ans de prison. Tous sont membres de l’AMDH. Mais aussi : à Agadir, El Mehdi El Berbouchi, dix-neuf ans, syndicaliste ouvrier agricole et Abderrahim Karrad, vingt-cinq ans, ont été condamnés à 2 ans de prison ferme et 10.000 dirhams d’amende. Cinq militants (membres de l’AMDH et de l’ANDCM) de Ksar El-Kebir ont été condamnés en appel à 4 ans de prison ferme.

samedi 1 septembre 2007

solidarité maroc 05


Maroc Solidarités Citoyennes
Solidarité Maroc 05

c/o CIIP, Maison des Associations,
6 rue Berthe de Boissieux, 38000 Grenoble France
E’changeons le Monde
17 rue J. Eymar, 05000 GAP France
Grenoble, le 31 août 2007
Lettre ouverte à Monsieur le Premier Ministre
Primature, Rabat, Royaume du Maroc
Monsieur le Premier Ministre,

Les membres de nos associations, comme beaucoup d'autres en France et en Europe, se sont rassemblés parce qu'ils avaient, pour des raisons multiples, des liens très forts avec des citoyens marocains et avec le Maroc dans son ensemble, son territoire, ses diverses composantes culturelles et son histoire, marquée par tant de luttes pour l'indépendance et la liberté.
De par nos statuts, nous avons notamment pour objet « de coopérer avec toutes les forces engagées au Maroc dans un processus de démocratisation et de développement et de manifester notre solidarité avec les victimes de toutes formes de répression ». Nous avons donc porté une grande attention aux engagements pris par votre souverain lors de son intronisation « d'œuvrer pour poursuivre le processus de démocratisation et de consolidation de l'état de droit ». La parole du roi, nous a-t-on dit à l'époque, est une « valeur sacrée » et elle a force de loi: c'est une garantie absolue pour l'avenir de la démocratie au Maroc.
Nous avons bien sûr protesté, avec d'autres organisations non gouvernementales, chaque fois que le comportement des agents de l'Etat marocain dans les forces de l'ordre, les tribunaux ou l'administration pénitentiaire, ont fait fi du caractère sacré de cette parole. Parfois ces protestations ont porté leurs fruits et certains manquements ont été corrigés, comme par exemple en annulant les procès truqués contre Rachid Chrii à Safi (aggravés par des actes de torture) ou Mohamed Khouya à Imini, sans parler de plusieurs cas semblables. Malheureusement, d'autres manquements se sont poursuivis, notamment les répressions violentes contre les manifestations pacifiques de citoyens en difficulté ou les attaques contre la liberté d'expression, par exemple avec l'acharnement illégitime de la justice contre le journaliste Ali Lmrabet.
Aujourd'hui, on assiste à une multiplication de ces actes attentatoires à la crédibilité de la parole royale. Des procès iniques condamnent sans preuves des citoyens ayant participé pacifiquement aux défilés du 1er Mai, puis condamnent aussi ceux qui ont protesté, également pacifiquement, contre ces parodies de justice. Plus grave: la justice est instrumentalisée pour faire taire les organes de presse indépendants, un numéro d'un journal est entièrement et illégalement détruit dans son imprimerie, des journalistes qui n'ont fait que leur métier sont arrêtés, parfois emprisonnés, et condamnés à des amendes énormes qui ne visent qu'à museler la liberté d'expression. Ces agissements ont suscité une très vive émotion et ont été condamnés par plusieurs grandes organisations internationales de défense des droits de l'homme et de protection des journalistes. Nous nous associons à ces condamnations.
Nous sommes également solidaires des organisations marocaines qui protestent contre ces comportements1 et nous soutenons leurs demandes. Leur répondre favorablement est le seul moyen pour restaurer la crédibilité du « processus de démocratisation » mise à mal par ces agissements, qui portent également atteinte au bon déroulement des prochaines élections législatives. La poursuite de tels agissements ne ferait que dégrader davantage encore l'image du régime marocain et aggraver les problèmes rencontrés par la population.
Bien sincèrement vôtre,
Pour l'association « Maroc Solidarités Citoyennes » Marie GENEY
Pour l'association « Solidarité Maroc 05 » Marie-Jo FRESSARD

l'AMDH organise un meeting de solidarité


Appel


Pour la Solidarité avec les détenus du 1er mai arrêtés arbitrairement à Agadir, Ksar el Kebir et Beni Mellal et condamnés injustement à 3 ou 4 ans de prison ferme,
Pour exiger leur libération immédiate, la libération de tous les détenus politiques, le respect des libertés, des droits humains et des fondements de la démocratie véritable,

Participez massivement au meeting
Organisé par l’Association Marocaine des Droits Humains
Le Dimanche 2 Septembre à 16h
Au local de l’UMT à Rabat


Le Bureau

Central de l’AMDH

insad-1mai:comm


الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي 2007
بـــــــــــلاغ
في إطار مواصلة نشاطها التضامني مع معتقلي فاتح ماي 2007، اجتمعت الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي يوم 30 غشت 2007 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وبعد التداول والمناقشة قررت ما يلي:
1) دعوة جميع أعضائها للمشاركة في إنجاح المهرجان التضامني مع معتقلي فاتح ماي المنظم من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 02/09/2007 بمقر نقابة الاتحاد المغربي للشغل بالرباط على الساعة الرابعة مساء.
2) التأكيد على مواصلة نضالها التضامني مع المعتقلين وعائلاتهم إلى أن يتحقق مطلب إطلاق سراحهم وسراح كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا.
3) تثمينها لجميع المبادرات التضامنية مع المعتقلين على المستوى الدولي والحملات المنظمة من أجل إطلاق سراحهم.
4) دعوتها لجميع الهيئات العضوة بالهيئة الوطنية والهيئات الديمقراطية الراغبة في الانضمام إليها إلى حضور اجتماعها المقرر يوم 11/09/2007 على الساعة السادسة بمقر المكتب المركزي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الكائن بشارع الحسن الثاني، زنقة أكنسوس، عمارة 6 رقم 1 بالرباط
الرباط في 30 غشت 2007